บ้านเดี่ยว บ้านคุณเกตุ ในโครงการหมู่บ้านทานตะวันหาดใหญ่ ม.อ.