รับซื้อที่ดิน 80-90 ไร่

รับซื้อที่ดิน 80-90 ไร่ ตำบล อำเภอ ดังนี้ ลำดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด 1 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 2 ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 3 เขากะลา ท่าตะโก นครสวรรค์ 4 บัววัฒนา หนองไฝ เพชรบูรณ์ 5 เหนียด โคกสำโรง ลพบุรี 6 ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 7 ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 8 คอทราย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 9 ดาคลี ดาคลี นครสวรรค์ 10 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 11 หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี 12…