การก่อสร้างด้วยระบบพรีคาสท์คอนกรีต (Precast concrete)

การก่อสร้างด้วยระบบพรีคาสท์คอนกรีต (Precast concrete)

  เป็นวิธีการดำเนินการก่อสร้างระบบหนึ่ง ที่ปัจจุบันวงการก่อสร้างในบ้านเราเริ่มนิยมใช้ ถามว่าทำไมเริ่มนิยมใช้ จริงๆแล้วระบบพรีคาสท์ในบ้านเรามีการใช้มานานมากแล้ว แต่มีการเลือกนำ   ไปใช้สำหรับการก่อสร้างบางอย่าง เช่น การก่อสร้างสะพาน ทางยกระดับหรือพวกทางด่วน นั่นเอง ทำไมถึงต้องเรียกว่า พรีคาสท์ (precast) คำว่า พรีคาสท์(precast) มาจากการรวมกันของ pre+cast คำว่า pre นั่นคือ ก่อน ส่วนคำว่า cast แปลว่า การหล่อหรือการเทในแบบนั้นเอง เมื่อสองคำมารวมกัน ก็สามารถแปลได้ว่า เป็นการหล่อหรือเทในแบบก่อนนำไปใช้งานหรือก่อนการประกอบ