“อภิสิทธิ์” ลงช่วย “นิพนธ์” หาเสียงชิงนายก อบจ.สงขลา เป็นรอบที่ 2

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 ก.ค. 56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศึกเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4 ส.ค. 56 นี้ เริ่มทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เมื่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยแกนนำพรรค ได้เดินทางลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นรอบที่ 2 เพื่อช่วยหาเสียงให้กับ นายนิพนธ์ บุญญามณี สส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง และลงสมัครชิงเก้าอี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในนามพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 2 โดยมีคู่แข่งคนสำคัญคือ นายอุทิศ ชูช่วย ผู้สมัครหมายเลข 1 อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คนล่าสุด ซึ่งได้ชิงลาออกก่อนครบวาระประมาณ 2 เดือน และอยู่ในเครือข่ายพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกัน โดย นายอภิสิทธิ์ รวมทั้งแกนนำพรรค และ นายนิพนธ์ ได้ขึ้นบนรถแห่ และเคลื่อนขบวนหาเสียงจากประชาชนในย่านตลาดกิมหยง ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1,2 และ…

สธ.สงขลา รณรงค์การใช้ยาอย่างเหมาะสม พร้อมทำลายยาแก้ไอของกลาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดรณรงค์การใช้ยาอย่างเหมาะสม พร้อมทำลายยาแก้ไอของกลาง จำนวน 60,000 ขวด วันนี้(9ก.ค .56) เวลา 11.30 น. ที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การใช้ยาที่เหมาะสม พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการใช้ยาอย่างเหมาะสมกับร้าน ยาในพื้นที่ และเป็นประธานในพิธีทำลายยาแก้ไอของกลางจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ จ.สงขลา ที่คดีสิ้นสุดแล้ว โดยมี นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้รับอนุญาต/ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านยาในพื้นที่ จ.สงขลา , อสม. , จนท.ตำรวจ , ทหาร , พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยา ฯลฯ เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 300 คน นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า  จังหวัดสงขลามีร้านขายยาเป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ทุกพื้นที่ ซึ่งร้านยาเป็นสถานที่ที่ช่วยลดปริมาณผู้ป่วยที่จะไปโรงพยาบาล และหากร้านยาทุกร้านช่วยกันดูแลแนะนำคนไข้ในการใช้ยาที่ถูกต้อง ควบคุมการจ่ายยาอย่างเข้มงวด…

จังหวัดสงขลา จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุทกภัย อ.หาดใหญ่

จังหวัดสงขลา จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ วันนี้(9ก.ค .56) เวลา 09.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม จำนวนกว่า 40 คน นาย พิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดสงขลาได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการบริหารจัดการน้ำ และป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ขอใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ.2555 (350,000 ล้านบาท) โดยเสนอผ่านกระทรวงมหาดไทย จำนวน 64 โครงการ งบประมาณ 3,968.5630 ล้านบาท และเสนอผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 5,321.2831 ล้านบาท ซึ่งในการพิจารณาแผนงานโครงการดังกล่าวตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่ในแผนงานหลัก Module B 2 การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งการ…

กกต.สงขลา จัดอบรมสมาชิกเครือข่ายข่าว การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา จัดอบรมสมาชิกเครือข่ายข่าว การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง วันนี้(9ก.ค .56) เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา นายอานนท์ มนัสวานิช ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสมาชิกเครือข่ายข่าว การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม จำนวน 70 คน นาย โชคชัย ผลวัฒนะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา โดยงานสืบสวนสอบสวนได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นชุดป้องปราม ชุดแหล่งข่าว และผู้ประสานงานข่าว ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2556 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับงานเลือกตั้ง อีกทั้งได้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ชุดป้องปราม ชุดแหล่งข่าว และผู้ประสานงานข่าว ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 ที่มาถึงให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย  การบรรยายในหลายหัวข้อ อาทิ…

บ้าวขาวเขียว-เขียว

บ้านขาว-เขียว บ้านขาว-เขียว บ้านขาว-เขียว บ้านขาว-เขียว บ้านขาว-เขียว

เน้น ไอเดียตกตแต่งแบบ โปร่งโล่ง บ้านเดี่ยว 2 ชั้นที่ตัวบ้านวางแปลนไปตามแนวยาวของพื้นที่ จัดลำดับของการใช้งานพื้นที่ต่างจากบ้านส่วนใหญ่ ที่เจ้าของบ้าน ต้องการพื้นที่ครัวโชว์เด่น เพื่อใช้งานง่ายสำหรับทุกๆ โอกาส ทั้งโอกาสหลักที่เอาไว้ต้อนรับเพื่อนๆ สำหรับจัดปาร์ตี้ ส่วนโอกาสรองใช้สำหรับอ่านหนังสือ ดูทีวี หรือแม้แต่ใช้เป็นพื้นที่ทำงานแทนออฟฟิศ

Design Update

Design UpdateDesign UpdateDesign UpdateDesign UpdateDesign UpdateDesign Update

การ อยู่ร่วมกับธรรมชาติยังเป็นเป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับผู้คนมาโดย ตลอด รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมด้านการรีไซเคิลของเก่ากลับมาใช้ใหม่ก็ยังถูกพัฒนา อยู่อย่างไม่หยุดยั้ง วงการการออกแบบของใช้ในบ้านจึงไม่หนีห่างออกจากความเป็นธรรมชาติไปไกลนัก แม้กระบวนการผลิตจะล้ำยุคล้ำสมัย แต่เทรนด์งานดีไซน์ในช่วงนี้ยังคงต้องหันหน้าเข้าหาวัสดุที่มีความเป็น ธรรมชาติอยู่อย่างใกล้ชิด ตัวอย่างผลงานการออกแบบแบบผสานความเป็นธรรมชาติเข้ากับฟังก์ชั่นการใช้งาน ที่น่าสนใจประจำเดือนนี้ เช่น Bug Collectionออกแบบโดย 2 ดีไซเนอร์อย่าง Rui Pereira และ RyosukeFukusadaเฟอร์นิเจอร์ใช้ภายในห้องน้ำไอเดียการตกแต่งที่ออกแบบผ่าน การให้ความหมายใหม่ โดยผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างจากสองฟากโลก เพราะได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์มินิมอลของรองเท้า Geta(เกี๊ยะ) จากประเทศญี่ปุ่น และความละเอียดอ่อนจากวัสดุไม้ก๊อกแบบดั้งเดิมของชาวโปรตุเกส ผลลัพธ์จึงออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องน้ำที่มากประโยชน์คอลเล็คชั่นนี้

Enclosure Garden

Enclosure Garden Enclosure Garden Enclosure Garden

สวน ร่มรื่น ส่วนตัว ไหนๆ จะออกจากบ้านเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ปรับปลี่ยนโหมดเป็น Outdoor Living ทั้งที ผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็คงอยากได้พื้นที่ส่วนตัวไว้ทำกิจกรรมต่างๆ นานาแบบไม่ขัดเขิน อย่างนั่งนอนอ่านหนังสือได้หลากหลายอิริยาบถ หรือสนุกกับการปิ้งย่างบาร์บีคิวกับครอบครัว ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะขนาดเล็กหรือใหญ่ก็สามารถออกแบบความเป็นส่วนตัวในสไตล์ อย่างที่ชอบได้ไม่ยาก

วิธีแก้อาการหิวตอนดึกเพื่อไม่ให้อ้วน

 

อาการที่เกิดขึ้นตอนดึกนั้นหลายคนคงหนี้ไม่พ้นอาการหิวข้าวตอนดึก ซึ่งเป็นอีกอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นและเป็นต้นเหตุของความอ้วนที่เกิดขึ้น และถ้าหากไม่มีการควบคุมจะทำให้ติดเป็นนิสัยได้ วันนี้เรามี วิธีแก้อาการหิวตอนดึกเพื่อไม่ให้อ้วน มาฝากกัน

 

1. กินอาหารให้ครบทั้งสามมื้อ เช้า กลางวัน และเย็น เพราะ“การกินอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้อ” จะไม่ทำให้เกิดอาการหิวตอนดึงและไม่ต้องลุกขึ้นมากินและไม่ทำให้อ้วนได้

2. ติดป้ายไว้ที่ประตูตู้เย็นหรือตู้กับข้าวว่าไม่มีกับข้าว เพราะถ้าหากว่าไม่ทำแบบนี้จะทำให้ลุกขึ้นมาเปิดตู้เย็นและตู้กับข้าวเพื่อหาของกิน และทำให้อ้วนได้

3. แปรงฟันทันทีหลังอาหารค่ำเพื่อเตือนตัวเองว่าเราแปรงฟันแล้วอย่ากินเลย เพราะถ้าหากว่ากินอีกก็ต้องไปแปรงฟันให้อีกครั้ง จะทำให้เรานั้นไม่อยากกินอาหารได้

4. ไม่กินอาหารพร้อมกับการทำกิจกรรมอื่นๆ ไปด้วย เช่น ดูทีวี อ่านหนังสือ คุยโทรศัพท์ เป็นต้น เพราะการทำกิจกรรมไปด้วยจะทำให้เรานั้นกินอาหารได้มากและกินเรื่อยๆ ทำให้เรานั้นมีการกินอาหารที่ไม่เป็นเวลาและอาจจะทำให้มีอาการหิวตอนดึงได้ และการกินได้ตลอดเวลานั้นจะทำให้อ้วนได้

5. ไม่สนับสนุนให้การกินมื้อดึกอย่างเดียว เพราะการกินอาหารมื้อดึกอย่างเดียวนั้นทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ และทำให้ “ระบบการย่อยอาหาร” ของร่างกายนั้นไม่เป็นปกติ และทำให้อ้วนได้เพราะกินแล้วนอน

 

และนี่ก็เป็นวิธีแก้อาการหิวตอนดึกเพื่อไม่ให้อ้วน ที่คุณนั้นสามารถที่จะเอาวิธีการที่ได้กล่าวมานี้ไปใช้ในการดูแลตัวคุณเองหรือปฏิบัติเพื่อไม่ให้ติดเป็นนิสัยในการลุกขึ้นมาหาอาหารทาน

ข้อมูลจาก teenee.com

สุนัขและแมวหลงทางแต่กลับบ้านได้ยังไง

     เรื่องสุนัขและแมวที่หลงหาทางกลับบ้านเองได้ทั้งที่อยู่ห่างไกลเป็นพันกิโลเมตร คิดว่าท่านผู้อ่านคงเคยได้ยินมาบ้างไม่มากก็น้อย เรามักตั้งคำถามว่าสัตว์เหล่านนี้ทำได้อย่างไร แล้วมันทำได้จริงหรือ ถึงแม้นิยายเรื่องการหาทางกลับบ้านของสัตว์เหล่านี้จะถูกเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ความสำเร็จของมันอาจไม่ได้เป็นอย่างที่ เราคิด สัตว์บางตัวอาจจะโชคดีที่ไปถูกทางที่จะไปบ้าน เพราะทิศที่จะเดินทางกลับบ้านมีแค่ 4 ทิศ คือ เหนือ, ไต้, ตะวันออก และตะวันตก ถ้าโชคดีเลือกถูกทางกึงบ้าน และบางทีแมวตัวที่กลับมาบ้านอาจไม่ใช่แมวตัวที่หายไป จริง ๆ แล้วสุนัขและแมวมีความสามารถในการคิดแผนที่ภายใต้จิตสำนึกของมัน นกเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่สามารถนำตัวเองไปสู่เป้าหมายที่กำหนดได้ และการศึกษาวิธีการที่นกใช้ในการนำทางกลับบ้าน ก็มีการศึกษามาต่อเนื่องยาวนานหลายปี และคำตอบอยู่ในสมมติฐานข้างล่างนี้ ตรวจสอบภูมิประเทศโดยตรง เรียนรู้ หรือ จดจำ แผนที่ทางภูมิศาสตร์ สำรวจมุมและตำแหน่งของดวงอาทิตย์ (และบางทีอาจเป็นสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์) นำทางโดยอาศัยสนามแม่เหล็กโลก (โดยอาศัยความสามารถพิเศษในการรับรู้คลื่นแม่เหล็กที่อ่อนมาก ๆ โดยอาศัยตัวรับที่ผิวหนังบริเวณจะงอยปาก) สุนัขและแมวสามารถหาทางกลับบ้านเองได้หรือไม่ คำตอบคือถ้าที่ห่างไกลนั้นเป็นที่ที่สุนัขและแมวคุ้นเคยอยู่ สัตว์ หาทางกลับบ้านเองได้แน่นอน เพราะสุนัขและแมวมักไปเที่ยวไกล ๆ แล้วกลับบ้านเอง แต่ถ้าทิ้งสัตว์ไว้ในที่ ๆ ไม่คุ้นเคยและไกลมาก ๆ มันจะหาทางกลับบ้านเองได้หรือไม่ มีการศึกษา เรื่องการหาทางกลับบ้านของสัตว์เลี้ยง โดยนักจิตวิทยาชาวอังกฤษ วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อค้นคว้าขบวนการทางจิต ที่อาจซ่อนอยู่ในการหาทางกลับบ้านของสัตว์เลี้ยงเมื่อหลงทางไปในที่ไกล ๆ…

ว่ากันด้วยเรื่องของ ปลาทู แสนอร่อย

เรามารู้จัก ปลาทู กันให้มากขึ้นกว่าเดิมกันดีกว่า อย่างที่ เพื่อนๆ พอจะทราบๆ กันอยู่แล้วว่า ปลาทูนั้นมีความอร่อย และให้ประโยชน์มากมายขนาดไหน แต่ใครหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่า ปลาทู นั้นให้ประโยชน์อะไรกันบาง และ ปลาทู ที่ไหนดี ที่ไหนอร่อย กันแน่ ครั้งนี้จะว่ากันด้วยเรื่องของ ปลาทู ปลาทู กันคะ ปลาทู มีคุณค่ามากมายที่หลายคนไม่รู้ อย่างแรกที่ต้องพูดถึงคือโปรตีน แน่นอนว่ามีมากในเนื้อสัตว์ทุกชนิดอยู่แล้ว แต่สำหรับ ปลาทู ได้เปรียบนิดหน่อยตรงที่มีราคาถูกและหาซื้อง่าย นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของกรดแอมิโน ที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น ไลซีน ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ กระดูก เส้นเอ็น ข้อ ทรีเออะนีน จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย และโอเมก้า 3 ที่มีส่วนช่วยบำรุงระบบประสาทและสมอง ป้องกัน และแก้ไขโรคความจำเสื่อม ส่งเสริมสภาวะจิตใจ ช่วยบำรุงสายตา เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดรค และช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิด โดยการเลือกซื้อปลาทู ก็มีทั้งแบบปลาทูสด และปลาทูนึ่ง ปลาทูสด มีวิธีเลือกซื้อไม่ต่างจากปลาทั่วไปนัก โดยให้สังเกตว่าเหงือกมีสีแดงสด ตาใส นูน…

สธ.สงขลา เตรียมความพร้อมการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

สธ.สงขลา จัดโครงการเตรียมความพร้อมการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้เดินทางไปประกอบพิธี ฮัจย์ ประจำปี 2556 หวังลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของผู้เดินทางฯ วันนี้(1ก.ค .56) เวลา 10.00 น. ที่ มัสยิดกลางประจำจังจังหวัดสงขลา นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายบริการที่ 12 เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้เดินทางไป ประกอบพิธีฮัจย์ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2556 โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานสาธารณสุข 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) เขต 12 สงขลา  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) ศูนย์บริการการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ ฯลฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 300 คน นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีความห่วงใยในการดูแลสุขภาพของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบ พิธีฮัจย์  จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ขึ้นใน ครั้งนี้ขึ้น ตั้งแต่การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่-ไข้กาฬหลังแอ่น ตลอดจนการอบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมการดูแลสุขภาพอนามัย…

สองคนร้ายตามประกบยิงหนุ่มโรงงานคอนกรีตดับข้างถนนหลังสำนักสงฆ์ท่าท้อน

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 2 ก.ค. 56 เกิดเหตุยิงกันตายบนถนนสายหลังสำนักสงฆ์ท่าท้อน พื้นที่หมู่ 14 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ห่างจาก บริษัท นิมิตใหม่คอนกรีตอัดแรง จำกัด พบศพ นายวิเชียร หรือ ตุ๊ก เต่าเกตุ อายุ 28 ปี มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในพื้นที่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง และเป็นคนงานของบริษัทดังกล่าว นอนคว่ำเสียชีวิตอยู่บนรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ สีน้ำเงินดำ ทะเบียน กลบ-491 พัทลุง โดยถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 9 มม. เข้าที่ศีรษะและลำตัวรวม 3 นัด ในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนชนิดเดียวกันตกอยู่ 3 ปลอก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนทราบว่า ขณะเกิดเหตุผู้ตายขับรถจักรยานยนต์มาทำงานที่โรงงานคอนกรีตตามปกติ จากนั้นได้มีคนร้าย 2 คน ขับรถจักรยานยนต์ไม่ทราบสี ยี่ห้อ และ ทะเบียน ตามประกบมา…