งานบุญผ้าป่าสามัคคี สร้างห้องสมุดชุมชน

งานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างห้องสมุดชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ลานชุมชนใต้ม่วงบ้านทุ่งโพธ์ิ หมู่ 3 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนยาน 2558

11430155_838200132882249_3195130916979880729_o

11336793_838200072882255_2284894103595421903_o
1799865_838200076215588_6737557303693520082_o 10003573_838200066215589_2660456361913831604_o 11110453_838199986215597_6715310965278288290_o 11159937_838199989548930_172520560455155603_o 11212641_838199982882264_1862673680859309848_o 11232146_838199932882269_7115631660047366394_o
11427351_838200319548897_3507170768213859793_o 11427853_838199959548933_4060013219008035732_o
11538965_838200329548896_595136798195737643_o