บริษัททรีดีโฮมบิวเดอร์จำกัด ร่วม ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ

บริษัททรีดีโฮมบิวเดอร์จำกัด ร่วม ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการ ลุยโคลนเปื้อนฝุ่นอุ่นใจ วันเสาร์ที่ 16 พ.ค. พ.ศ. 2558 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 ต. ชะแล้ อ. สิงหนคร จ.สงขลา549239_828145967220999_850338040688637060_n 10377988_828146573887605_5104654065928471084_n 11212194_828144523887810_3168489923723951722_o 11223720_828144047221191_3914080327826763072_o 11263030_828143577221238_2932570861501340569_o 11270600_828143730554556_8098370546234385433_o 11270714_828144980554431_3906084762528863046_o 11390196_828146420554287_7471105603495858363_n