บริษัทต่างๆมาสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าสุขภาพ

ธนาคารกสิกรไทย และ ร้านอินเตอร์มีเดีย มาสวัสดีปีใหม่ และมอบกระเช้าสุขภาพแก่ผู้บริหารบริษัท ทรีดีโฮมบิวเดอร์

 

 

S__4964386