ต้นกล้าทูโกล ภายใต้ “ SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ภาคใต้) รับ AEC”

โครงการต้นกล้าทูโกล เป็นการเตรียมความพร้อม SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ภาคใต้) และเพื่อรองรับการเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC” ให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจต่อไป วันนี้(3 สิงหาคม 2556) เวลา 9.30 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงาน สัมมนา ต้นกล้าทูโกล ภายใต้โครงสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล(ภาคใต้) เพื่อรองรับการเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยมี นายเอกฉัตร คีตวรรัตน์  ผู้อำนวยการสถาบันองค์ความรู้การค้าระหว่างประเทศ  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวรายงานพร้อมด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผอ.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมหรรษาเจบี  โครงการ ต้นกล้าทูโกล ภายใต้โครงสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ภาคใต้) เพื่อรองรับการเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ AEC ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ให้สามารถแข่งขันได้รองรับการเข้าสู่ AEC…