นางขนิษฐา บุญราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2556

นางขนิษฐา บุญราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2556 วันนี้(1 ส.ค.56 ) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดสงขลา เปิดคำกล่าวรายงาน โดยมี นางขนิษฐา บุญราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2556 จังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้นำสตรีพัฒนาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสงขลา และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานวันสตรีไทยขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาเอกลักษณ์ ความเป็นสตรีไทย และธำรงถึงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงให้พลังสตรีจังหวัดสงขลา เป็นพลังสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโดยร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นางขนิษฐา บุญราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันสตรีไทย โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น…