“อภิสิทธิ์” ลงช่วย “นิพนธ์” หาเสียงชิงนายก อบจ.สงขลา เป็นรอบที่ 2

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 ก.ค. 56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศึกเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4 ส.ค. 56 นี้ เริ่มทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เมื่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยแกนนำพรรค ได้เดินทางลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นรอบที่ 2 เพื่อช่วยหาเสียงให้กับ นายนิพนธ์ บุญญามณี สส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง และลงสมัครชิงเก้าอี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในนามพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 2 โดยมีคู่แข่งคนสำคัญคือ นายอุทิศ ชูช่วย ผู้สมัครหมายเลข 1 อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คนล่าสุด ซึ่งได้ชิงลาออกก่อนครบวาระประมาณ 2 เดือน และอยู่ในเครือข่ายพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกัน โดย นายอภิสิทธิ์ รวมทั้งแกนนำพรรค และ นายนิพนธ์ ได้ขึ้นบนรถแห่ และเคลื่อนขบวนหาเสียงจากประชาชนในย่านตลาดกิมหยง ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1,2 และ…

สธ.สงขลา รณรงค์การใช้ยาอย่างเหมาะสม พร้อมทำลายยาแก้ไอของกลาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดรณรงค์การใช้ยาอย่างเหมาะสม พร้อมทำลายยาแก้ไอของกลาง จำนวน 60,000 ขวด วันนี้(9ก.ค .56) เวลา 11.30 น. ที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การใช้ยาที่เหมาะสม พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการใช้ยาอย่างเหมาะสมกับร้าน ยาในพื้นที่ และเป็นประธานในพิธีทำลายยาแก้ไอของกลางจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ จ.สงขลา ที่คดีสิ้นสุดแล้ว โดยมี นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้รับอนุญาต/ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านยาในพื้นที่ จ.สงขลา , อสม. , จนท.ตำรวจ , ทหาร , พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยา ฯลฯ เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 300 คน นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า  จังหวัดสงขลามีร้านขายยาเป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ทุกพื้นที่ ซึ่งร้านยาเป็นสถานที่ที่ช่วยลดปริมาณผู้ป่วยที่จะไปโรงพยาบาล และหากร้านยาทุกร้านช่วยกันดูแลแนะนำคนไข้ในการใช้ยาที่ถูกต้อง ควบคุมการจ่ายยาอย่างเข้มงวด…

จังหวัดสงขลา จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุทกภัย อ.หาดใหญ่

จังหวัดสงขลา จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ วันนี้(9ก.ค .56) เวลา 09.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม จำนวนกว่า 40 คน นาย พิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดสงขลาได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการบริหารจัดการน้ำ และป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ขอใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ.2555 (350,000 ล้านบาท) โดยเสนอผ่านกระทรวงมหาดไทย จำนวน 64 โครงการ งบประมาณ 3,968.5630 ล้านบาท และเสนอผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 5,321.2831 ล้านบาท ซึ่งในการพิจารณาแผนงานโครงการดังกล่าวตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่ในแผนงานหลัก Module B 2 การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งการ…

กกต.สงขลา จัดอบรมสมาชิกเครือข่ายข่าว การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา จัดอบรมสมาชิกเครือข่ายข่าว การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง วันนี้(9ก.ค .56) เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา นายอานนท์ มนัสวานิช ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสมาชิกเครือข่ายข่าว การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม จำนวน 70 คน นาย โชคชัย ผลวัฒนะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา โดยงานสืบสวนสอบสวนได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นชุดป้องปราม ชุดแหล่งข่าว และผู้ประสานงานข่าว ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2556 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับงานเลือกตั้ง อีกทั้งได้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ชุดป้องปราม ชุดแหล่งข่าว และผู้ประสานงานข่าว ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 ที่มาถึงให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย  การบรรยายในหลายหัวข้อ อาทิ…