รับซื้อที่ดิน 80-90 ไร่ ตำบล อำเภอ ดังนี้

ลำดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
2 ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี
3 เขากะลา ท่าตะโก นครสวรรค์
4 บัววัฒนา หนองไฝ เพชรบูรณ์
5 เหนียด โคกสำโรง ลพบุรี
6 ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
7 ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
8 คอทราย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
9 ดาคลี ดาคลี นครสวรรค์
10 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์
11 หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี
12 หมกแถว หนองขาหย่าง อุทัยธานี
13 อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท
14 พรหมบุรี พรหมบุรี สิงห์บุรี
15 หนองกรด เมือง นครสวรรค์
16 ต้นโพธิ์ เมือง สิงห์บุรี
17 วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
18 หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
19 ละหาน จตุรัส ชัยภูมิ
20 บ้านหัน สี่คิ้ว นครราชสีมา
21 กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
22 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
23 โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
24 ตาจั่น คง นครราชสีมา
25 ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา
26 ท่าอ่าง โชยชัย นครราชสีมา
27 ด่านจาก ( 1 ) โนนไทย นครราชสีมา
28 ด่านจาก ( 2 ) โนนไทย นครราชสีมา
29 แซะ ครบุรี นครราชสีมา
30 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
31 หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย์
32 กระลัง เมือง บุรีรัมย์
33 โคกม้า ประโคนชัย บุรีรัมย์
34 บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์
35 หนองบัว ท่าดูม สุรินทร์
36 เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์
37 บ้านชน สังขะ สุรินทร์
38 สำโรงทาบ สำโรงทาบ สุรินทร์
39 คอโค เมือง สุรินทร์
40 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์
41 ห้วยโพธิ์ เมือง กาฬสินธุ์
42 คำมง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
43 หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
44 ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
45 เขวา เมือง มหาสารคาม
46 นาสีนวน เมือง มุกดาหาร
47 ทุ่งแต้ เมือง ยโสธร
48 ดาดทอง ( 1 ) เมือง ยโสธร
49 น้ำคำใหญ่ เมือง ยโสธร
50 ดาดทอง ( 2 ) เมือง ยโสธร
51 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
52 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
53 ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด
54 ขอนแก่น เมือง ร้อยเอ็ด
55 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
56 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสระเกษ
57 จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสระเกษ
58 หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
59 ดาเกษ เมือง ศรีสะเกษ
60 ไก่คำ เมือง อำนาจเจริญ
61 ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
62 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
63 ไร่น้อย เมือง อุบลราชธานี
64 หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี
65 ท่าพระ เมือง ขอนแก่น
66 กู้ทอง(1) เชียงยืน มหาสารคาม
67 กู้ทอง(2) เชียงยืน มหาสารคาม
68 สาวะถี่ เมือง ขอนแก่น
69 บ้านหว้า เมือง ขอนแก่น
70 เมืองพล พล ขอนแก่น
71 หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
72 หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
73 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
74 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
75 บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู
76 ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
77 สร้างแป๊น เพ็ญ อุดรธานี
78 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
79 บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
80 วัดธาตุ เมือง หนองคาย
81 พระบาทนาสิงห์ รัตนาวาปี หนองคาย
82 คำนาคี บึงกาฬ หนองคาย
83 โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง หนองคาย
84 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม
85 บ้านผึ้ง เมือง นครพนม
86 แสนพัน ธาตุพนม นครพนม
87 โนนหอม เมือง สกลนคร
88 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
89 ปลาไหล วาริชภูมิ สกลนคร
90 เขาย้อย เขาย้อย เพขรบุรี
91 หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
92 ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี
93 ไร่ส้ม เมือง เพชรบุรี
94 หนองขนาน เมือง เพชรบุรี
95 ปากโทก เมือง พิษณุโลก
96 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย
97 วัดพริก เมือง พิษณุโลก
98 ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
99 ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก
100 บ้านกล้วย เมือง สุโขทัย
101 ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย
102 บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
103 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย
104 บ่อทอง บางระกำ พิษณุโลก
105 ห้วยเขน บางมูลนาก พิจิตร
106 โพทะเล โพทะเล พิจิตร
107 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร
108 สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
109 ดงป่าคำ เมือง พิจิตร
110 ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร
111 พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร
112 ลานดอกไม้ เมือง กำแพงเพชร
113 สระแก้ว เมือง กำแพงเพชร
114 สระแก้ว เมือง กำแพงเพชร
115 ดอนแดง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
116 บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
117 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์
118 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
119 ป่าคาย ทองแสนชัย อุตรดิตถ์
120 นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
121 นาฟิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
122 คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
123 ลานสะแก พยัคฑภูมิพิสัย มหาสารคาม

สอบถาม เบอร์ติดต่อ 089-466-8555 , 080-7096790
E-mail : 3dhomebuilder@gmail.com

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit